Otázka:

Ako sa správne pomenuje zdrobnenina od slova bubon?

Heslá:

bubon, bubník, bubienok

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003). V citovanom slovníku si môžete overiť, že zdrobnenina od slova bubon je bubník, bubníček bubienok.


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bubon