Otázka:

Ako sa volá obyvateľ Plaveckého Štvrtka?

Heslá:

Plavecký Štvrtok, Plaveckoštvrtočan

Odpoveď:

 

 

Obyvateľ Plaveckého Štvrtka sa volá Plaveckoštvrtočan.

Pri podobných otázkach sú k dispozícii Pravidlá slovenského pravopisu (2000), v ktorých sú názvy všetkých obcí na Slovensku s ich rodovým zaradením, príponou genitívu, v sporných prípadoch aj lokálu, ako aj ich obyvateľské mená a príslušné prídavné meno. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 23. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Plavecký Štvrtok