Otázka:

Je prosím správny výraz "uchováva" vo vete "Zlato si uchováva svoju hodnotu"?

Heslá:

uchovávať

Odpoveď:

Veta Zlato si uchováva svoju hodnotu je správna. Sloveso uchováva sa tu uplatňuje vo význame „zachováva“.


Otázka z 23. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uchovávať