Otázka:

Ako sa skloňuje vlastné ženské meno Lily? Je správne dám Lilyi darček, Lilyina izba?

Heslá:

Lily

Odpoveď:

Cudzie ženské meno Lily je nesklonné: Dám Lily darček. Privlastňovacie prídavné meno má podobu Lilin (Lilina, Lilino, Lilini, Liline), napr. Lilin brat, Lilina izba, Lilini priatelia.

Bližšie sa o tvorení privlastňovacích prídavných mien od ženských mien zakončených na -y dočítate v našej elektronickej poradni po zadaní hesla Mary do vyhľadávača.


Otázka z 23. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lily