Otázka:

Ako sa správne číta suma 30,1234 eura?

Heslá:

cent, euro

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska sú oba spôsoby prečítania sumy 30,1234 eura správne – 30 celých 1234 desaťtisícin eura aj 30 eur a 12 celých 34 stotín centa (slovo cent má v genitíve jednotného čísla pádovú príponu -a – centa). Písanie desatinných peňažných súm, resp. ich vyjadrovanie pomocou celých a čiastkových menových jednotiek však nie je jazyková otázka, odporúčame Vám obrátiť sa na kompetentnú bankovú inštitúciu.
Otázka z 22. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu cent