Otázka:

Ako sa nazýva žena, ktorá pracuje v oblasti logopédie?

Heslá:

logopéd, logopédka, logopedička

Odpoveď:

V súvislosti so ženou zaoberajúcou sa logopédiou sa v slovenčine používa pomenovanie logopedička aj logopédka. Obe pomenovania sú správne utvorené.Tvar logopedička sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), tvar logopédka sa uvádza v Slovníku cudzích slov (2005). Všetky príručky nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011) sa pri hesle logopéd uvádzajú obe podoby pomenovania ženy – logopedička aj logopédka.


Otázka z 22. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu logopéd