Otázka:

Môžem použiť v texte zápis "trvalo to 9:58 minúty"?

Heslá:

časový údaj

Odpoveď:

Zápis trvalo to 9:58 minúty nepovažujeme za vhodný ani za správny. Vo vetnej súvislosti odporúčame uvádzať trvalo to 9 minút a 58 sekúnd.

 


Otázka z 21. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu časový údaj