Otázka:

Aká predložka sa viaže so slovesom čakať? Správne je čakať na niečo lebo čakať za niečím?

Heslá:

čakať na niečo, čakať

Odpoveď:

K slovesu čakať sa pripája predmet v akuzatíve bez predložky, napr. čakať povýšenie, čakať nápravu (t. j. očakávať niečo, predpokladať niečo), alebo s predložkou na, napr. čakať na autobus, čakať na zelenú, čakať na zavolanie (t. j. čakať, kým niečo nepríde alebo sa nestane).

            Pomocou predložky za sa vyjadruje príslovkové určenie miesta (t. j. čakať niekde), napr. čakať za stromom, čakať za rohom a pod.


Otázka z 21. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čakať na niečo