Otázka:

Ako sa skloňuje slovo euro? V akom páde je slovo euro v nasledujúcej vete - Katalóg výrobkov firmy VELUX doplnený o ceny v eurách?

Heslá:

euro

Odpoveď:

 

Názov základnej peňažnej jednotky a platidla v niektorých štátoch Európskej únie euro je všeobecné podstatné meno stredného rodu, píše sa s malým začiatočným písmenom (podobne ako názvy iných menových jednotiek koruna, dolár, libra) a skloňuje sa podľa vzoru mesto (euro – bez eura – k euru – euro – o eure – s eurom; eurá – bez eur – k eurám – eurá – o eurách –  s eurami).

Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, je slovo euro v tvare lokálu množného čísla: Katalóg výrobkov firmy VELUX doplnený o ceny v eurách. (V uvedenej vete odporúčame pred názov firmy vložiť druhové označenie /slovo firma/alebo názov  skloňovať – Katalóg výrobkov VELUX-u...).

 


Otázka z 21. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 18 odpovedí k heslu euro