Otázka:

Ako sa správne píše spojenie Pre kristové rany?

Heslá:

Pre Kristove rany!

Odpoveď:

Expresívne zvolanie (nie nadávka) Pre Kristove rany! sa píše v uvedenej podobe, s krátkou samohláskou e na konci tvaru privlastňovacieho prídavného mena Kristov.


Otázka z 13. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pre Kristove rany!