Otázka:

Akú predložku mám spájať so spojením "komisia pre prípravu"? Je v tomto prípade predložka "pre" správna?

Heslá:

komisia na/pre

Odpoveď:

V názvoch rozličných inštitúcií, komisií, výborov či orgánov, napr. Komisia pre výskum a využívanie vesmíru, Výbor pre ľudské práva, Agentúra pre rozvoj vidieka, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, používa sa predložka pre, pretože tu ide o tzv. vymedzovací význam, ktorým sa vymedzuje pole pôsobnosti či rozsah činnosti. V názve komisie, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, však odporúčame uprednostniť predložku na – komisia na prípravu.


Otázka z 15. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu komisia na/pre