Otázka:

Je správna veta: "... –nenechajú ich riadiť auto, nedajú im volebné právo atď. – ale ich diskriminácia..."?

Heslá:

čiarka za pomlčkou

Odpoveď:

Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, nasleduje za pravou pomlčkou čiarka: ... –nenechajú ich riadiť auto, nedajú im volebné právo atď. –, ale ich diskriminácia...


Otázka z 10. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiarka za pomlčkou