Otázka:

Je pojem polčas premeny (rozpadu) nahradený novým termínom doba polpremeny?

Heslá:

polčas premeny, doba polpremeny, polčas rozpadu, čas, doba

Odpoveď:

Termín polčas premeny (rozpadu) vo význame „čas, za ktorý sa rozpadne polovica z daného množstva rádioaktívnych atómových jadier“ sa uvádzal už v Malej encyklopédii fyziky v r. 1970. Nemáme vedomosť o tom, že nahradenie ustáleného fyzikálneho termínu polčas premeny (rozpadu) novým termínom doba polpremeny iniciovali jazykovedci (presnejšie by sme sa vedeli vyjadriť, keby sme poznali číslo, názov a dátum vydania STN, ktorá nový termín zachytáva). Z jazykového hľadiska sú prijateľné všetky tri pomenovania: polčas rozpadu, polčas premeny aj doba polpremeny (i keď pri poslednom z nich by sa pravdepodobne odporúčalo uprednostniť slovo čas pred slovom doba). Posúdenie významovej správnosti a vhodnosti termínu je však v kompetencii odborníkov z príslušnej oblasti.


Otázka z 03. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu polčas premeny