Otázka:

V tlačiarni nám povedali, že správne je spojenie "dovoľujú si Vám oznámiť, že príjmu sviatosť manželstva". Mne sa to nepozdáva, pretože neurčitok je prijať.

Heslá:

prijať, prijmú

Odpoveď:

Máte pravdu, 3. osoba množného čísla slovesa prijať ma tvar prijmú (nie príjmu). Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať takúto podobu: dovoľujú si Vám oznámiť, že (dňa ...) prijmú sviatosť manželstva.


Otázka z 20. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu prijať