Otázka:

Ktorý výraz je správny na označenie profesie: kostymérka alebo kostymárka?

Heslá:

kostymér, kostymérka, kostymérsky

Odpoveď:

Spisovnej slovenčine zodpovedá pomenovanie pracovníka, ktorý oblieka hercov v divadle, v televízii či pri nakrúcaní filmu, v podobe kostymér kostymérka a vzťahové prídavné meno má tvar kostymérsky. Mohli ste sa o tom presvedčiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, na ktoré odkazujeme aj v našej elektronickej poradni.


Otázka z 19. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kostymér