Otázka:

Je správne inštrumentár alebo inštrumentárium?

Heslá:

inštrumentár, inštrumentárium

Odpoveď:

Vo význame „súbor hudobných nástrojov“ sú správne obe podoby slova – inštrumentár aj inštrumentárium. V názve súboru detských hudobných nástrojov, ktoré začal uplatňovať nemecký skladateľ Carl Orff, Vám odporúčame uprednostniť podobu inštrumentár – Orffov inštrumentár, ktorá sa uvádza v Hudobnom terminologickom slovníku aj v Pedagogickej encyklopédii Slovenska.


Otázka z 19. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu inštrumentár