Otázka:

Používa sa ešte slovo neokrôchkaný? Čo to vlastne znamená?

Heslá:

neokrôchaný

Odpoveď:

Prídavné meno neokrôchaný (nie neokrôchkaný), ktorého významy si môžete prečítať v slovenských výkladových slovníkoch na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk,  sa v slovenčine používa aj v súčasnosti. V textoch Slovenského národného korpusu je 800 dokladov na jeho použitie v novinách, časopisoch aj v beletrii. 


Otázka z 19. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neokrôchaný