Otázka:

Kedy píšeme súčastne a kedy súčasne?

Heslá:

súčasne

Odpoveď:

Slová súčastný, súčastne súčastnosť nie sú správne, spisovné sú iba výrazy súčasný, súčasne súčasnosť. Pravopis slov si môžete overovať v Pravidlách slovenského pravopisu a v slovníkoch na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk.


Otázka z 19. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu súčasne