Otázka:

Kedy píšeme súčastne a kedy súčasne?

Heslá:

súčasne

Odpoveď:

 

 

Slová súčastný, súčastne súčastnosť nie sú správne, spisovné sú iba výrazy súčasný, súčasne súčasnosť. Pravopis slov si môžete overovať v Pravidlách slovenského pravopisu a v slovníkoch na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 19. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu súčasne