Otázka:

Ako sa skloňujú nasledujúce názvy: Bački Breg, Baia Mare, Becse, Beli Monastir, Beltiug, Bistriţa, Carei, Cenad, Coseiu, Gorjani, Hunedoara, Macedonia, Morovič, Našice, Nuštar, Pătăluşu, Sălăjeni, Ściborz?

Heslá:

Bački Breg, Baia Mare, Becse, Beli Monastir, Beltiug, Bistriţa, Carei, Cenad, Coseiu, Gorjani, Hunedoara, Macedonia, Morovič, Našice, Nuštar, Pătăluşu, Sălăjeni, Ściborz

Odpoveď:

Cudzie geografické názvy, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, odporúčame skloňovať takto:

Bački Breg – z Bačkeho Brega/Bregu (dvojtvar),

Baia Mare (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Baia Mare,

Becse (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Becse,

Beli Monastir – z Beleho Monastira,

Beltiug – z Beltiugu,

Bistriţa – z Bistriţe,

Carei – z Careia,

Cenad – z Cenadu,

Coşeiu (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Coşeiu,

Gorjani (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Gorjani,

Hunedoara – z Hunedoary,

Macedonia – z Macedonie,

Morovič – z Moroviča,

Našice – z Našic,

Nuštar – z Nuštaru,

Pătăluşu (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Pătăluşu,

Sălăjeni (nesklonné podst. m. stredného rodu) – zo Sălăjeni,

Ściborz – zo Ściborza.


Otázka z 18. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bački Breg