Otázka:

Ako mám správne preložiť do angličtiny geografické objekty Slovenska? Napríklad Mengusovská dolina?

Heslá:

preklad geografických názvov, Dunaj/Danube, Vysoké Tatry/High Tatras

Odpoveď:

 

Pri preklade názvov geografických objektov z územia Slovenskej republiky odporúčame vychádzať zo zásad, ktoré navrhol Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

V prípade, ak neexistuje pre geografický objekt anglické exonymum, použije sa v texte slovenské endonymum. Napríklad pri názve Vysoké Tatry existuje v angličtine exonymum High Tatras, no názov Mengusovská dolina nemá v angličtine exonymum, čiže sa použije slovenské endonymum Mengusovská dolina. Druhové označenie, napr. slovo dolina, ak je súčasťou slovenského názvu, sa neprekladá, ale jeho anglický ekvivalent sa uvádza pred názvom – valley Mengusovská dolina. Pre názornosť uvádzame niekoľko geografických názvov z územia Slovenska v slovenčine a v angličtine.

·         Dunaj – Danube;

·         (pohorie) Malá Fatra – mountains Malá Fatra;

·         (rieka) Kysuca – river Kysuca;

·         (mesto) Kysucké Nové Mesto – town Kysucké Nové Mesto;

·         (hrad) Červený Kameň – castle Červený Kameň.

 

 


Otázka z 17. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu preklad geografických názvov