Otázka:

Majstrovstvá sveta - píšu sa malým m alebo veľkým M? Poprípade rozlišuje sa to podľa niečoho? Ďakujem veľmi pekne

Heslá:

majstrovstvá sveta

Odpoveď:

Názov majstrovstvá sveta sa považuje za vlastné meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom vtedy, keď sa pri ňom uvádza názov športovej disciplíny a rok a miesto konania podujatia alebo rok, napr. Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 v Brazílii, Majstrovstvá sveta vo futbale 2014. Ak sa názov podujatia začína číslovkou vyjadrujúcou jeho poradie, ktorá je napísaná slovom, číslovka sa považuje za začiatok vlastného mena a píše sa s veľkým začiatočným písmenom: Dvadsiate majstrovstvá sveta vo futbale 2014 v Brazílii, Dvadsiate majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii, Dvadsiate majstrovstvá sveta vo futbale 2014, Dvadsiate majstrovstvá sveta.


Otázka z 18. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu majstrovstvá sveta