Otázka:

Čítal som, že Európska únia čelí 26-miliónovej nezamestnanosti. Povedal som, že vzhľadom na počet obyvateľov je to zhruba päť Slovensiek. Nemal som použiť tvar Slovénsk?

Heslá:

Slovensko - množné číslo

Odpoveď:

Názvy krajín patria medzi vlastné mená, od ktorých sa netvoria tvary množného čísla. V situácii, ktorú spomínate, možno danú myšlienku vyjadriť vetou Európska únia čelí 26-miliónovej nezamestnanosti, čo je v počte obyvateľov päťnásobok obyvateľov Slovenska. V ojedinelých prípadoch, napr. v publicistike, možno použiť názov Slovensko v tvare nominatívu množného čísla, a to vtedy, keď sa chce vyjadriť, že Slovensko má dve podoby, napr. sú tu dve Slovenská, máme tu dve Slovenská.


Otázka z 18. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Slovensko - množné číslo