Otázka:

Aký je význam slova pochôdzka?

Heslá:

pochôdzka, obchôdzka

Odpoveď:

Slovo pochôdzka sa vo význame „postupná návšteva rozličných miest, osôb ap. s istým cieľom“ uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. V rovnakom význame možno použiť i synonymum obchôdzka.


Otázka z 10. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pochôdzka