Otázka:

Ako sa píše správne, "bez supernôv" alebo "bez supernov"?

Heslá:

supernova

Odpoveď:

Správny tvar slova supernova v genitíve plurálu je supernov.


Otázka z 02. 10. 2003 bola zodpovedaná dňa 03. 10. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu supernova