Otázka:

Je slovo kooperant spisovné?

Heslá:

kooperant

Odpoveď:

Slovo kooperant, i keď sa v slovníkoch neuvádza, nemožno zo slovotvorného hľadiska odmietnuť. O vhodnosti jeho použitia by sme sa však mohli vyjadriť iba vtedy, keby sme poznali význam, v ktorom ho chcete použiť. 


Otázka z 07. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kooperant