Otázka:

Píšem spojenie „Únava je často jedna z bômb“ správne?

Heslá:

jedna z - jednou z

Odpoveď:

Vo vete Únava je často jedna z bômb možno použiť i väzbu v inštrumentáli – Únava je často jednou z bômb.


Otázka z 13. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jedna z - jednou z