Otázka:

Je správne: „Väčšina ľudí vyzerá šťastných“, alebo „Väčšina ľudí vyzerá šťastná“ prípadne „Väčšina ľudí vyzerá šťastne“?

Heslá:

šťastná, šťastne

Odpoveď:

Vety Väčšina ľudí vyzerá šťastných, Väčšina ľudí vyzerá šťastná aj Väčšina ľudí vyzerá šťastne sú všetky správne.


Otázka z 13. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šťastná