Otázka:

Píšem spojenie „je to tak dôležité poznať“ správne?

Heslá:

také, taký, tak

Odpoveď:

V spojení je to také dôležité poznať sa má pred prídavným menom použiť tvar ukazovacieho zámena taký. Ukazovacie príslovkové zámeno tak sa uvádza pred príslovkou, napr. tak dobre, tak rýchlo.


Otázka z 13. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu také