Otázka:

Ako sa skloňujú cudzie priezviská zakončené na -o? Ako sa skloňuje kanadské priezvisko Malone? Ako mám skloňovať cudzie priezviská slovanského pôvodu, ktoré majú tvar prídavného mena, napr. Bukowski?

Heslá:

Picasso, Obama, Makarenko, Fonda, Malone, Bukowski, Kinski, Rafalski, Gretzky, cudzie priezviská, Mikko

Odpoveď:

Cudzie priezviská zakončené na -o  sa skloňujú podľa vzoru chlap a v genitíve priberajú pádovú príponu -a, napr. Picasso – Picassa, Makarenko – Makarenka, Mikko – Mikka. Priezviská zakončené na -a sa skloňujú podľa vzoru hrdina a v genitíve majú pádovú príponu -u, napr. Mikka – Mikku, Obama – Obamu, Fonda – Fondu.  

Kanadské priezvisko Malone sa skloňuje podľa výslovnosti na konci [meloun] podľa vzoru chlap. Pri skloňovaní koncové -e častejšie odpadáva: od Malona – k Malonovi – s Malonom. 

Cudzie priezviská slovanského pôvodu, ktoré majú tvar prídavného mena, skloňujú sa podľa vzoru pekný: Bukowski, Kinski, Rafalski, Gretzky – Bukowského, Kinského, Rafalského, Gretzkého – Bukowskému, Kinskému, Rafalskému, Gretzkému – s Bukowským, Kinským, Rafalským, Gretzkým.


Otázka z 01. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu Picasso