Otázka:

Aké i/y sa píše v slove profesionálny vo vete Do kurzu budú zaradení profesionálni/y vojaci?

Heslá:

profesionálni vojaci, vzor pekný

Odpoveď:

Vo vete Do kurzu budú zaradení profesionálni vojaci sa prídavné meno profesionálni píše s i. Ide o tvar nominatívu množného čísla prídavného mena profesionálny, ktoré sa skloňuje podľa vzoru pekný (porov. pekný vojak, ale pekní vojaci, tak aj profesionálny vojak, ale profesionálni vojaci).


Otázka z 18. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu profesionálni vojaci