Otázka:

Aký je tvar nominatívu množného čísla podstatného mena „basic“ (programovací jazyk)?

Heslá:

basic

Odpoveď:

Názov jednoduchého programovacieho jazyka basic pochádza z iniciálovej skratky anglického spojenia Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code v podobe BASIC a v slovenčine sa používa buď ako nesklonné podstatné meno mužského rodu, alebo sa skloňuje. V tom prípade sa podľa výslovnosti [bejsik] zaraďuje do skloňovacieho vzoru dub a v nominatíve množného čísla má tvar basicy (výslovnosť [bejsiki]).
Otázka z 18. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu basic