Otázka:

Aké ý/í sa píše v spojení "nie sme oprávnený/í", keď to píšem v mene inštitúcie?

Heslá:

nie sme oprávnení

Odpoveď:

V spojení ... z uvedeného dôvodu nie sme oprávnení poskytnúť Vám požadované informácie musí mať trpné príčastie oprávnený tvar zodpovedajúci množnému číslu, t. j. nie sme oprávnení, lebo sa gramaticky viaže na tvar slovesa byť, ktorý je takisto v 1. osobe množného čísla – sme (porov. (ja) nie som oprávnený – (my) nie sme oprávnení). Autor textu sa vyjadruje v 1. osobe množného čísla v mene pracovníkov (predstaviteľov) poisťovne.

Text možno formulovať aj s odvolaním sa na samotnú inštutúciu. V tom prípade by spojenie, na ktoré ste sa spytovali, malo podobu naša poisťovňa (spoločnosť, inštitúcia a pod.) nie je oprávnená poskytnúť Vám požadované informácie.


Otázka z 18. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nie sme oprávnení