Otázka:

Ako sa skloňuje slovo prefa odvodené od slova prefabrikát (napr. v spojení "z novej a starej prefi/y").

Heslá:

prefabrikát, prefa

Odpoveď:

 

 

Nenašli sme doklad z jazykovej praxe, ktorý by potvrdzoval, že v súvislosti s pojmom prefabrikát sa používa aj skrátený názov ženského rodu prefa. Podľa našich zistení sa používa iba vlastné meno Prefa písané s veľkým začiatočným písmenom, a to ako pomenovanie firmy vyrábajúcej prefabrikáty alebo ako značka výrobku. Názov Prefa sa skloňuje podľa vzoru žena a v genitíve jednotného čísla má tvar (z) Prefy.


Otázka z 18. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prefabrikát