Otázka:

Je vhodné používať na pomenovanie komunikácie s osobami s kombinovaným postihnutím zmyslových orgánov - zraku a sluchu, výraz posunková reč? Alebo sa tento spôsob komunikácie nazýva inak?

Heslá:

dotyková reč, taktilný, posunková reč

Odpoveď:

Na pomenovanie spôsobu komunikácie s osobami s kombinovaným postihnutím zmyslových orgánov (zraku a sluchu) za najvhodnejšie a významovo najjasnejšie považujeme slovné spojenie s použitím prídavného mena dotykový – dotyková reč alebo dotyková abeceda, keďže ide o súbor presne lokalizovaných dotykov na dlani zastupujúcich jednotlivé písmená, číslice, interpunkčné alebo diakritické znamienka. Prídavné meno dotykový odporúčame uprednostniť aj pred cudzím, pôvodom latinským prídavným menom taktilný vo význame „vznikajúci pri dotyku; týkajúci sa dotyku, hmatu; hmatový“ (ktoré sa uvádza aj vo Veľkom slovníku cudzích slov). Použitie prídavného mena posunkový nie je v spojení dotyková posunková reč potrebné aj so zreteľom na to, že pri uvedenom spôsobe komunikácie nejde vlastne o posunok, ktorý má význam „pohyb (rukou), ktorým sa niečo vyjadruje, gesto“. 


Otázka z 16. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dotyková reč