Otázka:

Ktorá podoba zdrobneniny od slova pieseň je správna - piesenka alebo pieseňka?

Heslá:

piesenka

Odpoveď:

Pri tvorení zdrobnenín príponou -ka od podstatných mien ženského rodu zakončených na alebo -ňa dochádza k alternácii spoluhlásky ň na n, napr. laň – lanka, kolegyňa – kolegynka, kuchyňa – kuchynka. Tak aj zdrobnenina od slova pieseň má podobu piesenka. Pravopis slov si môžete overovať v slovníkoch na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk.


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu piesenka