Otázka:

Svalnatý muž je svalnáč či svaláč ?

Heslá:

svalovec, svalnáč

Odpoveď:

Na pomenovanie svalnatého muža má slovenčina zaužívaný výraz svalovec (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, a Synonymický slovník slovenčiny, 2004, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk).  V textoch na internete sú doklady aj na výraz svalnáč, ktorý je odvodený od prídavného mena svalnatý tak ako výrazy holohlaváč ← holohlavý, papuľnáč ← papuľnatý, naháč ← nahý. Výraz svaláč neodporúčame.


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu svalovec