Otázka:

Je správne slovo urinál? Malo by to byť niečo ako pisoár.

Heslá:

urinál, pisoár

Odpoveď:

V Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk, sa slovo urinál uvádza ako lekársky termín s významom „nádoba, vak na zachytávanie moču“. Slovo pisoár má iný význam (porov. citovaný slovník).


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu urinál