Otázka:

Existuje slovenský ekvivalent slova nastrádať? V našom odbore používame formuláciu elektrický vypínač pri zapínaní nastráda pružinu (pomocou sily, aby mala energiu vypínač vypnúť).

Heslá:

nastrádať, nabíjať

Odpoveď:

Sloveso nastrádať je knižné, čiže štylisticky príznakové. Jeho význam je „šetrením nahromadiť, našetriť, nasporiť“. Z uvedeného výkladu nám nie je jasné, akú súvislosť by dané sloveso mohlo mať s elektrotechnikou. Predpokladáme, že v danom prípade by mohlo ísť o sloveso nabiť elektrický vypínač pri zapínaní nabíja pružinu.

 


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nastrádať