Otázka:

Ako sa správne píše: Študujem na Universitet Umea? (To je oficiálny názov školy.)

Heslá:

Univerzita v Umeå

Odpoveď:

Daná veta v slovenčine znie Študujem na Univerzite v Umeå.


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Univerzita v Umeå