Otázka:

Ako sa vytvára dokonavé sloveso od slova búrať?

Heslá:

búrať, zbúrať, dobúrať

Odpoveď:

Dokonavé sloveso utvorené k nedokonavému slovesu búrať, ktorým sa vyjadruje dokončenie deja, má v slovenčine podobu zbúrať.

Zo slovotvorného hľadiska však nemožno odmietnuť ani podobu s predponou do-, čiže dobúrať s významom „dokončiť búranie“ (porov. synonymné dvojice zbudovať – dobudovať, zbiť – dobiť, zhorieť – dohorieť), ide však o slovo, ktoré nie je súčasťou bežnej slovnej zásoby. Zo slovesa dobúrať možno ďalej utvoriť záporové sloveso nedobúrať.


Otázka z 13. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 13. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu búrať