Otázka:

Je slovo "nečaj" spisovne? Ak nie, existuje spisovne pomenovanie rastlinného napoja čajového typu?

Heslá:

nečaj, čaj, odvar, nápoj, nečajový nápoj

Odpoveď:

Slovom čaj sa nepomenúva iba nápoj z čajovníkových lístkov a pukov, ale aj odvar z kvetov, plodov či listov iných rastlín alebo byliniek (porov. heslo čaj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, na stránke http://slovniky.korpus.sk), resp. zo sušeného ovocia.

Slovo nečaj sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách. Z dokladov na jeho používanie, ktoré sme našli na internete (predovšetkým v českých textoch, v slovenčine iba zriedkavo), možno zatiaľ nové slovo nečaj (používa sa aj výraz čaj-nečaj)považovať za okazionalizmus, t. j. príležitostne utvorené slovo. Z jazykového hľadiska nepovažujeme toto slovo za potrebné, keďže teplé nápoje, ktoré nie sú pripravené z lístkov čajovníka, sa nazývajú väčšinou slovným spojením ako lipový čaj, šípkový čaj, ovocný čaj, bylinný čaj, bylinkový čaj (z liečivých byliniek) a pod. Výťažok z rastlín, sušeného ovocia a pod. získaný varením alebo vylúhovaním sa nazýva všeobecne odvar, akákoľvek tekutina podávaná na pitie sa nazýva nápoj a v jazykovej praxi sa používa aj spojenie nečajový nápoj. Zrejme až čas ukáže, či sa slovo nečaj uchytí v slovnej zásoby používateľov slovenského jazyka a ako sa bude klasifikovať.


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nečaj