Otázka:

Ako sa skloňuje názov obce Sebechleby?

Heslá:

Sebechleby - zo Sebechlieb

Odpoveď:

Názov obce Sebechleby je pomnožné podstatné meno mužského rodu, ale v genitíve má tvar (do) Sebechlieb.

            Sídelné názvy tvorené pomnožným podstatným menom mužského rodu ako Sebechleby, Gbely, Donovaly, Krompachy, Žabokreky aj Vráble, Tesáre a pod. majú v genitíve tvar Sebechlieb, Gbiel, Donovál, Krompách, Žabokriek, Vrábeľ, Tesár. Takto sa skloňujú sídelné názvy tvorené pomnožnými podstatnými menami mužského rodu, ktoré si nezachovali jasnú významovú súvislosť s príslušnými apelatívami. Názvy, ktoré majú zreteľnú súvislosť s apelatívom, podľa ktorého boli pomenované, majú v genitíve príponu -ov, t. j. Kúty – z Kútov, Dvory – z Dvorov, Brehy – z Brehov.


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sebechleby - zo Sebechlieb