Otázka:

Je správne guľáš alebo guláš?

Heslá:

guláš

Odpoveď:

Spisovné sú oba varianty slova, na ktoré sa pýtate – guláš guľáš. Uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk


Otázka z 11. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 13. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu guláš