Otázka:

Ako je správne: futbalová škvára alebo škvara?

Heslá:

škvara, škvarový

Odpoveď:

Spečené kusy popola sa po slovensky nazývajú škvara s krátkym a, napr. posypať ihrisko škvarou, hrať na škvare futbalová škvara. Prídavné meno má tvar škvarový, napr. škvarové ihrisko. V takejto podobe nájdete slová škvara škvarový aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škvara