Otázka:

Je slovo naceňujeme napríklad vo vete Práce mimo rozsahu cenníka naceňujeme individuálne správne?

Heslá:

naceniť

Odpoveď:

Sloveso naceniť je novšie, začalo sa používať vo význame „určiť, stanoviť cenu tovaru, prác ap.“ a v súčasnosti ho možno hodnotiť ako profesionálny slang. V rovnakom význame možno použiť sloveso oceniť alebo opisné vyjadrenie určiť, stanoviť cenu, napr. Práce mimo rozsahu cenníka oceňujeme individuálne alebo Cenu prác mimo rozsahu cenníka stanovujeme individuálne.


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu naceniť