Otázka:

Zaujímalo by ma, či častice asi, takmer, skoro majú stáť pred predložkou alebo za ňou, napríklad v spojení "takmer pred sto rokmi", "asi po hodine" alebo "pred takmer sto rokmi", "po asi hodine" a pod., a či je v tomto prípade poradie dané, alebo nie.

Heslá:

častice, častice v spojení s predložkami

Odpoveď:

 

 

Otázku slovosledu predložiek v slovných spojeniach s časticami a ďalším slovom (číslovkou, podstatným menom, prídavným menom atď.) gramatiky neriešia. Neplatí tu paušálne pravidlo a takéto spojenia treba posudzovať individuálne. V prvom spojení, ktoré uvádzate, možno pripustiť oba slovosledy, čiže pozíciu predložky pred za časticou takmer: takmer pred sto rokmi, ale aj pozíciu tejto predložky pred časticou: pred takmer sto rokmi. Z rytmického hľadiska by sme uprednostnili prvú možnosť. Aj v druhom spojení by sme z rovnakého dôvodu (rytmus v dôsledku hláskového okolia) uprednostnili pozíciu predložky za časticou: asi po hodine. Okrem slovných spojení, ktoré pripúšťajú obe možnosti, sú také, pri ktorých nie je alternatíva, pretože by sa stratil alebo zmenil zmysel výpovede, porov. bol iba jedným z asi tucta okresných sudcov (*bol iba jedným asi z tucta okresných sudcov), nedostatky súviseli s pomerne zastaranou technikou (*nedostatky súviseli  pomerne so zastaranou technikou).


Otázka z 15. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu častice