Otázka:

Ktorá predložka je vhodná vo vete: V/Na grafe vidíme hodnoty teploty?

Heslá:

graf, na grafe, v grafe

Odpoveď:

 

Možné sú obe spojenia: spojenie s predložkou na na grafe i spojenie s predložkou v – v grafe. V jazykovej praxi sa pomerne vyrovnane používajú obe spojenia.


Otázka z 15. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu graf