Otázka:

Píše sa s veľkým začiatočným písmenom názov choroby, napr. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba?

Heslá:

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba

Odpoveď:

Privlastňovacie prídavné mená odvodené od vlastných mien si zachovávajú pravopis s veľkým začiatočným písmenom: Parkinson – Parkinsonova choroba, Alzheimer – Alzheimerova choroba.  


Otázka z 14. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Parkinsonova choroba