Otázka:

Nedávno som sa dozvedel, že spisovne sa miesto slova "klobása", povie "klbása". Je to fakt alebo mýtus?

Heslá:

klobása, klbása

Odpoveď:

S takýmito otázkami sa nemusíte obracať na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, stačí nazrieť do slovenských lexikografických príručiek na stránke http://slovniky.korpus.sk, ktoré odporúčame aj v našej elektronickej poradni. Ako spisovný výraz sa v nich uvádza iba slovo klobása. Slovo klbása nájdete iba v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), kde je spracované ako nárečové synonymum spisovného slova klobása.


Otázka z 14. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu klobása