Otázka:

Je slovo detatizácia spisovné?

Heslá:

detatizácia, deetatizácia, odštátnenie

Odpoveď:

Slovo detatizácia nám nie je známe, mohlo by však ísť o nesprávny zápis ekonomického termínu deetatizácia vo význame „upustenie od prísneho dirigovania štátnych podnikov zo strany štátnych orgánov a skončenie ich závislosti od dotácií zo štátneho rozpočtu“; synonymom je slovo odštátnenie. 
Otázka z 06. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu detatizácia